Cerpen Tegalan

cerpen-tegalan

Cerpen Tegalan

 

Raiku nang kaca pecilon teksawang, tek pentelengi.Monolog ati ragaku sahut sahutan.Aku ngagul dewek raiku mirip artis Syahrini senajan kawene.Ayu memang ...tapi nasibe malang ! Aku Rustinah randa enom nembe rong tahun ditinggal Mas Nadi.Apes temen nasibe awaku.Rus ..Rus...mbokya luruh gantine Mas Nadi sing luwih apik  kaya almarhum.Aja janji wong lanang .Asal bae ora dideleng pimen wateke pimen rupane.Mikir Rus..mikir.....temenan.
Jam neng tembok bolak balik tekdeleng kayong mandeg greg  ora gerak.Waktu kayane suwe geser..sejam rasane sedina.
Aku nglegleg ngeduprak nang pinggir pawon umahku.Bingung...bolak balik kepikiran....luruh cara ben ora sida.
Dina kiye aku pan ketekan tamu.Aku janji pan nepati.Waktu nunjukna jam 5 sore.
"Bu kyeh ana tamu."  Bayu anak lanang mbontotku gemboran ngei krungu.
Pyar.. .pyaran..dag dig dug..jantungku nambah seru suarane kaya bedug bada.Kringet atis ora krasa mulai teles nang gitoke aku.Gemeter nambah lemes sekujur awak.Aku ngromyah ngomong lirih lirih.
"Aduh pimen kyeh..wis teka wonge..gawat.Ya Alloh tulung ..." Aku mbatin sajerone atiku.Nembe selangkah mlaku ..aku balik maning.Bolak balik kaya setrikaan.Arep metu nemui rasa wedi ngadang kaya tembok kandel susah dijebol.Kyeh tamu pasti wong wingi..rupane sing ireng rupane gede sangar tur kasar.Wingi dong teka malah ngancam ...Duh.! Apa tektinggal bae yah, lunga tung mburi pawon ora usah tektemui ? Tapi..berarti aku ingkar janji.Ora mbuh primen  kondisine aku kudu nemui.Aku kudu ngomong ngemukakna alasan.Suara batinku nguataken.
"Bu .ibu ...kyeh wis nunggu tamune." suarane Bayu ngagetna Aku sing lagi nglamun setengah sadar saking wedine pan metu.
" Ya ngko sadelat maning.Tanggung lagi nuang wedang." Aku njawab sakenane.
Nembe pan metu, mbak tongol Bayu nabrak awaku setengah mlayu.Untung aku ora tiba..tapi rasa kaget ora kira kira.
"Bayu matane neng ndi sih.." aku nglabrak anakku nganggo suara kenceng.
"Kaeh Wa Rawis nggoleti ibu." jawab Biyu widenen  karo pasrah mbokat aku pan njewer kupinge.
"Ya ya ngageti bae kowen.."
Plong rasane sawise ndredeg karo jengkel ditabrak Bayu.Ilang blas .Alhamdulillah mbokat tah tamu wingi .slamet..slamet . Aku langsung metu.Wa Rawis esih ngadeg nang ngarep lawang.Nunggu.
"Eh Wa.monggo oh..manjing." aku ngajak Wa Rawis njagong nang rusbang.
"Kyeh Rus.mbengi Wondo nelpon jare kon aring kowen kon takon masalah tanah karangan.Bener pan didol ?" Wa Rawis mbuka omongan karo mbuka tlepok kinange sing ora tahu keri digawa gawa terus.
"Ya Wa..bener aku wis niat pan tekdol."
"Ambane pirang ru.terus sa'ru ne pan didol pira?" Wa Rawis penasaran ..karo nginang suarane mrupus medu idu abang nang lambene.
" Sepuluh ru.Sa'rune sajuta ."
"Aning larang temen." Wa Rawis  sambil konyat kanyut pipine sing wis kempot dadi lucu tekdeleng.
"Ya ora memang samono pasarane.Ne  gelem ya mene bayar sepuluh juta." Aku seneng..akhire tanah karangan tinggalane almarhum bojoku ana sing takon..pan dituku.Apamaning Wondo anake Wa Rawis sing nganyang pasti gelem.Wondo wis telung tahun mayang playaran kerja neng laut. Wondo contoh bocah playaran sing sukses nang ndesaku.Sawahe wis rongbau dituku nganggo duit hasil kerja playaran.
"Ya wis Rus..ngko aku tektelpon Wondo ndisit.Aku permisi." Wa Rawis ngadeg terus ngloyor metu sing ngumahku.
Salungane Wa Rawis pikirane aku balik maning kaya mau...Kelingan dina kiye sore atawa bengi  bengi  tamu "jalawatu" arep teka.
Duh..bener bener aku tersiksa gara gara wong kiye.
Urusan tanah "warisan" rumah tangganan karo lanangku memang pan tekdol.Duwite pan nggo ninggali anak loro  .Aku pan mangkat aring Malaysia dadi TeKaWe.Ben bisa mbiayai sekolahe Wati karo Bayu.
Aku wis pan nekat mbuh pimen ngko jebule.Sing penting ngilang ora ketemu maning karo jalawatu.
Jalawatu mau arane Radis.Wong lanang sing lagi berag tua.Pengin ndadekna aku bojone.
Saben ndina bilak balik setor rai .Ana bae alasane.Padahal aku ngerti cinta mati karo aku awit mien sadurunge Mas Nadi dadi bojoku.
"Rus aku pancen demen karo kowen .aku melas men karo kowen.wis gen gelem..apa aku kudu megat bojoku.wis ngko tekpegat ne kowen gelem."  Nggaldina Radis ngadol jarit bodol.Aku Rastinah randa enom suwe suwe jebol pertahanane .Gelem dadi bojone.Rasa salah, pan mbubrakna rumah tanggane wong, karo  melas neng tekad cinta matine..ndadekna pikiran ora tenang.Jalan siji sijine aku kudu ngilang.
Wis lah arep TeKaWean.Araban mbuh Koreanan.....


Tegal, 4 Oktober 2017