Jagatnews.com Sastra

Sastra

Cerpen Tegalan

Cerpen Tegalan

  Raiku nang kaca pecilon teksawang, tek pentelengi.Monolog ati ragaku sahut sahutan.Aku ngagul dewek raiku mirip artis Syahrini senajan kawene.Ayu memang ...tapi nasibe ...